Bạn có thể biết rằng bạn nên sử dụng Serum vitamin C trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. nhưng bạn có biết tại sao không? Và bạn thậm chí đang sử dụng nó đúng cách? Đây là một chút bồi dưỡng. CÁCH SỬ DỤNG VI ... もっと読む